Światełko Pamięci

dla Dla śp. cioci Zofii Ławniczak
Krzysztof Adamczewski