Światełko Pamięci

dla Taty, Zbyszka i wszystkich dobrych ludzi, którzy odeszli
Joanna