Światełko Pamięci

dla Ku pamięci Księdza Jana
Agnieszka z rodziną