Światełko Pamięci

dla Ku Pamieci księdza Jana
Agnieszka z rodzina