Światełko Pamięci

dla Ku pamięci ksiedza Jana
Agnieszka z rodzina