Światełko Pamięci

dla Dla księdza Jana Kaczkowskiego, za jego dar miłości
Anna K