Światełko Pamięci

dla Marii i Władysława Adamczak Marii i Wacława Nowotnych