Światełko Pamięci

dla Babci Jadzi i dziadka Rysia
Beata