Światełko Pamięci

dla Dla Pana Miecia i Pani Eli
I.A.B.O