Światełko Pamięci

dla Taty Kazimierza i ks. Jana Kaczkowskiego
Daniel