Światełko Pamięci

dla Stanisława, Zbyszka i wszystkich cudownych ludzi, którzy mnie ukształtowali
Joanna