Światełko Pamięci

dla Czesława i Ryszarda Majki
Anna