Światełko Pamięci

dla dla śp Cioci Haliny i wujka Janusza Sudoł, za zmarłych z rodziny, za kolegę Łukasza Małasiewicza, Marcina Kulika, Adriana Romana, Adama Górskiego
Marta