Światełko Pamięci

dla Dla ks. Jana i moich Bliskich
Katarzyna