Światełko Pamięci

dla wszystkim Zmarłym z rodziny
Ula