Światełko Pamięci

dla Babć; Jadzi i Włodzimierz, dz.Ździśka, ks.Johnnego, Marleny,Marka,Adama,Seby
Sylwia