Światełko Pamięci

dla Tadeusza Rajskiego
Agnieszka