Światełko Pamięci

dla dla Rodziców Ireny i Damazego Wasielewskich
Małgorzata