Światełko Pamięci

dla dla ks. Jana Kaczkowskiego
Justyna