Światełko Pamięci

dla dla Janka Szczodrowskiego poległego nad Bzurą w 1939
Bogusia