Światełko Pamięci

dla Z DUSZE RODZICÓW Z OBOJGA STRON I SYNA GRZEGORZA
A.S.