Światełko Pamięci

dla Dla zmarłych z całej rodziny oraz ks. Jana
Andrzej