Światełko Pamięci

dla Ks.Jana Kaczkowskiego
Zosia