Światełko Pamięci

dla ukochnego Ś.P. Waltera i przyjaciół
Arlett