Światełko Pamięci

dla Dziadków i Wujka Ryśka
Małgosia