Światełko Pamięci

dla Kochanej Anetce
EWA I DAREK