Światełko Pamięci

dla wszystkich zmarłych z rodziny
Jakub