Światełko Pamięci

dla za Jana Klimka i rodzinę
anonimowy