Światełko Pamięci

dla Kochanej Mamie Czesławie oraz tacie Andrzejowi Fobka Odpoczywajcie Kochani w pokju Amen
córka Iwona Galińska