Światełko Pamięci

dla Dla Hanny Zalewskiej odpoczywaj w pokoju
Iwona Galińska Opiekunka