Światełko Pamięci

dla Posyłam światło do Taty Juliana, Babć Marii i Broni oraz Dziadków Piotra i Józefa.
Aneta