Światełko Pamięci

dla dla Marii i Jana
Chrześnica