Światełko Pamięci

dla Krystyny i Tadeusza Jaros +
Aga I.