Światełko Pamięci

dla X Jana Kaczkowskiego
Teresa Maj