Światełko Pamięci

dla kochanych rodziców Stanisława i Jadwigi
syn Wojciech