Światełko Pamięci

dla Kochanej Mamie Małgorzacie Pardua
Córka Ania