Światełko Pamięci

dla Kochanej Babci Marianny Błaszczak
Aneta