Światełko Pamięci

dla Rodziców i całej zmarłej rodziny
Krzysztof