Światełko Pamięci

dla Ks. Jana Kaczkowskiego
W.S.