Światełko Pamięci

dla Dla Janiny Burdekowskiej
Marian