Światełko Pamięci

dla Ks. Jana Kaczkowskiego
Elżbieta Frontczak z mamą Anną Frontczak