Światełko Pamięci

dla Dziadków, rodzeństwa, szwagra Andrzeja, sąsiadów i znajomych. Spoczywajcie w spokoju. Pokój Waszym duszom.
Ala z rodziną