Światełko Pamięci

dla Spoczywaj w pokoju Tato
Ala z rodziną