Światełko Pamięci

dla pamieci mojej żony-Haliny, rodziców i teściów
Marian