Światełko Pamięci

dla Dla Kochanej Babci Zutki, Babci Władzi i Dziadków
Małgosia