Światełko Pamięci

dla Taty Staszka, Brata Zbyszka i wszystkich naszych bliskich zmarłych,
Joanna