Światełko Pamięci

dla Sp. z rodziny Sawickich, sp. z rodziny Sikorskich, sp. z rodziny Piotrakow, sp. z rodziny Bakolow
Sawiccy