Światełko Pamięci

dla Bliskich, których nie ma już ze mną
Basia