Światełko Pamięci

dla Kochanego Ks Jana Kaczkowskiego
Z pamięcią, wdzięcznością i modlitwą Anna