Światełko Pamięci

dla Rodziców; ALEKSANDRA i WŁADYSŁAW oraz Rodzeństwo; JERZY i SŁAWOMIR
ZBYSZEK